Kể từ ngày 25/ 05/2010 - 29/05/2010 tại khu triển lãm rạp 3/2. Trường Khiếm Thính Lâm Đồng tổ chức triển lãm giới thiệu những thành tựu giáo dục mà nhà trường đã đạt được trong 30 năm đã qua.

Xem