Kể từ ngày 25/ 05/2010 - 29/05/2010 tại khu triển lãm rạp 3/2. Trường Khiếm Thính Lâm Đồng tổ chức triển lãm giới thiệu những thành tựu giáo dục mà nhà trường đã đạt được trong 30 năm đã qua.

Quay lại bộ sưu tập