LỜI TRI ÂN

LỜI TRI ÂN

Kính gửi: - Các Nhà hảo tâm, Mạnh thường quân

Cảm ơn những tấm lòng của các tổ chức và cá nhân đã quan tâm giúp đỡ nhà trường trong năm học 2011 - 2012

Cảm ơn những tấm lòng của các tổ chức và cá nhân đã quan tâm giúp đỡ nhà trường trong năm học 2011 - 2012

Năm 2011- 2012, trường chúnh tôi chân thành cám ơn các tổ chức và cá nhân sau đây đã quan tâm giúp đỡ nhà trường bằng tiền mặt và hiện vật như sau:

Lời cảm ơn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm Năm học 2009 - 2010

Lời cảm ơn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm Năm học 2009 - 2010

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trường, tập thể CB - GV - CNV và học sinh Trường Khiếm Thính Lâm Đồng xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các tổ chức và cá nhân đã quan tâm giúp đỡ về vật chất và tinh thần để tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tố nhiệm vụ nuôi dạy trẻ khuyết tật.