Học sinh tiểu học bắt đầu được giảm tải

“Giáo viên tự chịu trách nhiệm trong việc giảng dạy ở mỗi tiết học. Giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường cần khắc phục bệnh thành tích và hình thức”.

Đó là yêu cầu của Bộ GD-ĐT đặt ra đối với việc giảm tải chương trình, sách giáo khoa tiểu học theo hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho HS tiểu học được bộ ban hành chiều 13-2, được áp dụng từ học kỳ II này.

Bộ GD-ĐT cũng đã điều chỉnh một số nội dung học tập, theo đó, các môn học từ lớp 1-4 chương trình tiểu học mới, đặc biệt là hai môn toán và tiếng Việt có giảm bớt một số nội dung, một số bài học được chuyển thành nội dung tham khảo, tự chọn...

Riêng chương trình lớp 5 sẽ được triển khai đại trà từ năm học 2006-2007 tới, Bộ GD-ĐT cho biết đã quán triệt “tinh thần giảm tải” ngay từ quá trình biên soạn chương trình và sách giáo khoa.