KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015

 
                                SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                            TRƯỜNG KHIẾM THÍNH                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                             
                                                                                                                                          Đà Lạt, ngày 10  tháng  10  năm 2014
                  
  

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015
 
 
  

             Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 - 2015. Căn cứ công văn số 1705/SGDĐT- PCHSSV ngày 24/9/2014 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của Sở GD - ĐT Lâm Đồng, trường Khiếm thính Lâm Đồng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 với những nội dung sau:
             I. NHIỆM VỤ CHUNG:
             1. Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo tinh thần NQ số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, NQ số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ.
             2. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
            3. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe học sinh và giảm tối đa tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng;
            4. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ với phương châm “Dân chủ - kỷ cương- tình thương- trách nhiệm”, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chủ trương 3 công khai.
            5. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phổ biến GD pháp luật trong nhà trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ công tác.
            6. Chú trọng đến việc ứng dụng CNTT trong dạy học; củng cố và phát triển các nghề hiện có trên cơ sở khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên - nhân viên.
            II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
            1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua:
            -  Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  thành việc làm thường xuyên trong nhà trường;
           - Nâng cao việc rèn luyện phẩm chất lối sống, có trách nhiệm với công việc tạo điều kiện động viên và khuyến khích giáo viên, nhân viên trong đơn vị, ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt quy chế làm việc và ứng xử tại cơ quan.
           2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Cụ thể:
           - Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa . Giáo viên chủ nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia. chăm sóc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh;
           - Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh-sạch-đẹp;
           - Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào giờ dạy. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa phù hợp với điều kiện cụ thể trong nhà trường;
           - Bộ phận bảo mẫu chủ động phối hợp cùng Đội TNTP Hồ Chí Minh hướng dẫn học sinh tự quản tại khu nội trú, tổ chức các hoạt động tập thể và giáo dục NGLL cho học sinh;
           - Ban đời sống, Ban TTND nhà trường thường xuyên theo dõi, quản lý bếp ăn tập thể, đảm bảo vệ sinh ATTP, chất lượng các bữa ăn, giá cả phù hợp nhằm đảm bảo khẩu phần ăn và đủ dinh dưỡng để các em có  sức khỏe để theo học.
           3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục:
           3.1 Tổ chức tuyên truyền, huy động trẻ khiếm thính đến trường trên cơ sở phối hợp với các cơ quan truyền thông như Báo chí, Đài phát thanh-Truyền hình và các cơ quan chức năng khác;
          - Thực hiện có hiệu quả việc duy trì và ổn định sĩ số học sinh ;
          - Thực hiện chế độ miễn giảm sinh hoạt phí cho các em học sinh nghèo, con em đồng bào dân tộc, không để xẫy ra tình trạng các em phải bỏ học;
          - Tăng cường vận động các biện pháp hỗ trợ giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện học tập;
          - Tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng hoàn cảnh của từng học sinh.
          3.2. Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non, giáo viên các khối lớp chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực của học sinh;
          - Tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng đến việc rèn kỹ năng sống, giáo dục đạo đức và các hiểu biết xã hội cho học sinh;
          - Điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh;
          - Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh khuyến khích giáo viên đưa các phương pháp hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực phát triển năng lực. Động viên, khuyến khích nhẹ nhàng không gây áp lực trong đánh giá, coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện;
          - Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 thay thế Thông tư cũ trước đây;
          - Trong sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, có kế hoạch đề xuất điều chỉnh hay bổ sung những nội dung chương trình phương pháp dạy với tổ chuyên môn, với phụ trách chuyên môn nhà trường để kịp thời điều chỉnh chương trình cho phù hợp;
          - Tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ của các Chuyên gia giáo dục đặc biệt trong và ngoài nước để có kế hoạch bồi dưỡng thêm cho giáo viên các kỹ năng, phương pháp dạy cho học sinh khuyết tật thính giác nhằm nâng cao tay nghề cho giáo viên;
          - Khuyến khích giáo viên trẻ nâng cao bồi dưỡng công tác thính học, làm núm tai để phục vụ cho công tác phục hồi chức năng cho học sinh;
          - Bằng các nguồn lực có thể huy động được, trang bị thêm các thiết bị dạy học, máy nghe, các phương tiện kỹ thuật khác để phục vụ tốt yêu cầu  dạy và học;
          - Phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” trở thành phong trào thường xuyên của tổ chuyên môn, tổ chức Hội thi GV giỏi, viết SKKN-GPHI, phong trào làm ĐDDH, xây dựng các giáo án điện tử, giáo án ứng dụng CNTT, khai thác hiệu quả thiết thực từ bảng tương tác thông minh để nâng cao chất lượng giảng dạy;
          - Giáo viên phụ trách chương trình can thiệp sớm và tổ chuyên môn chủ động trong việc vận động PHHS có con em bị khiếm thính trong độ tuổi tham gia và duy trì đều đặn, tổ chức tư vấn tại nhà, tại trường có HS học hòa nhập ;
          - Đối với các HS học hòa nhập tại các trường mẫu giáo giáo viên phụ trách  cần tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp giúp đỡ các em có điều kiện học tập tốt hơn;
          - Trên cơ sở chương trình kế hoạch đã xây dựng, giáo viên các lớp cần chủ động cập nhật các nội dung, phương pháp hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ như Hàn Quốc, Đức… đã được triển khai để vận dụng trong quá trình giảng dạy.
          CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC:
          a) Giáo viên:
          - Mỗi giáo viên đăng ký ít nhất 2 tiết dạy tốt/năm (trong đó có 1 tiết giáo viên toàn tổ dự để góp ý 1 tiết BGH và tổ trưởng, tổ phó dự);
          - Dự giờ, đánh giá xếp loại: 2 tiết/học kỳ;
          - Dự giờ, trao đổi kinh nghiệm: 8 tiết/GV/học kỳ;
          - Thanh tra toàn diện GV: 30%
          - Kiểm tra HSSS: 3 lần/1GV/ năm học;
          - Mỗi GV có ít nhất 2 bài dạy có sử dụng bảng tương tác thông minh/học kỳ; có đăng ký tại phòng máy;
          - Thi làm ĐDDH: 1 lần/năm học.
          -  70% GV đạt danh hiệu LĐTT;
          - Xây dựng chuyên đề: 3 chuyên đề.
          3.3. Công tác hướng nghiệp và dạy nghề:    
          - Tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy như năm học trước, vận dụng linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng tiếp thu phù hợp với độ khuyết tật của các em;
          - Vận dụng linh hoạt các chương trình hướng nghiệp, đưa một số mẫu mã mới được nhận từ chương trình của trường Cao đẳng thiết kế và môi trường của Singapore vào thực hành;
          - Xây dựng và triển khai các chuyên đề sát với nguyện vọng và khả năng của HS. Trên cơ sở nghiên cứu, phối hợp với các cá nhân và tổ chức để có kế hoạch sản xuất và định hướng nghề nghiệp cho các em ;
          3.4. Công tác chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh:
          - Đẩy mạnh hoạt động của ban đời sống theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao: Khảo sát giá cả tham mưu đề xuất với nhà trường để tìm ra những nhà cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP, giá cả phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn cho HS;
          - Bộ phận y tế, bảo mẫu tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe học sinh , quản lý chặt chẽ nề nếp sinh hoạt tại khu nội trú, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh thân thể HS, giữ gìn vệ sinh khu nội trú, thường xuyên dọn dẹp, lau chùi chỗ ăn, chỗ ngủ của HS, kịp thời chăm sóc sức khỏe HS khi ốm đau. Chú ý đến chế độ dinh dưỡng đặc biệt là đối với các HS nhỏ. Có trách nhiệm tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường trong công tác chăm sóc sức khỏe cho HS;
          - Quản lý chặt chẽ việc sinh hoạt của HS tại khu nội trú, không để hiện tượng HS đánh nhau, lấy cắp đồ dùng của nhau. HS về nhà vào cuối tuần phải được phụ huynh đăng ký với nhà trường đón và ký nhận. Tuyệt đối không để người lạ, người không đăng ký với nhà trường đón HS;
          - Tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở các em đeo máy nghe để việc phục hồi chức năng nghe của các em có hiệu quả ;
          3.5. Công tác chủ nhiệm, giáo dục đạo đức cho học sinh và các hoạt động NGLL:
          - Phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội , bảo mẫu và giáo viên chủ nhiệm trong việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho HS, thông qua các giờ học, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các hoạt động NGLL… để giúp các em có khả năng giao tiếp và hòa nhập cộng đồng;
          - Giáo viên chủ nhiệm chủ động thông qua các giờ sinh hoạt lớp và tích hợp lồng ghép trong các môn học, bài học xây dựng nề nếp học tập, nề nếp sinh hoạt trong trường , GD đạo đức, GD học sinh có ý thức lễ phép với các thầy cô, các cô bảo mẫu, các cô chú nhân viên trong trường, biết chào hỏi khách đến thăm trường…
          4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GD - ứng dụng CNTT trong quản lý và trong dạy học:
          - Xây dựng đội ngũ  nhà giáo đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Chú trọng công tác bồi dưỡng giáo viên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên của Sở và các chương trình bồi dưỡng chuyên môn khác của nhà trường;
          - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường phát huy vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong tổ chức các Hội thảo chuyên đề sinh hoạt chuyên môn;
          - Trên cơ sở bám sát điều lệ trường học, luật GD xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức - chính trị có năng lực chuyên môn giảng dạy cho HS khiếm thính đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng và vận dụng hiệu quả việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy;
          - Tổ chức Hội thi GV giỏi theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD ban hành điều lệ  Hội thi GV giỏi các cấp. Tham gia Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi theo Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ GDĐT, tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo Thông tư 43/2012-TT-BGDĐT ngày 26/12/2012 của Bộ GDĐT ban hành - đổi mới công tác quản lý bằng chỉ đạo, điều hành và triển khai công việc bằng kế hoạch bằng Nghị quyết đảm bảo đúng quy chế - quy định;
          5. Công tác phối hợp của các tổ chức-đoàn thể trong và ngoài nhà trường với các tổ công tác trong nhà trường:
          - Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác GD để Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tạo điều kiện cùng phối hợp, chăm lo GD học sinh;
          - Tổ chức các hoạt động giao lưu với các trường bạn trong và ngoài tỉnh để phát huy năng lực của các em.
          -  Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ công tác của Đội TNTP HCM với công tác GD chung của nhà trường;
          - Tổ chức Công đoàn, Chi đoàn, Đội, Chữ thập đỏ, Hội khuyến học và các tổ công tác trong nhà trường cùng phối hợp trong việc đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện các hoạt động trong năm học một cách thường xuyên, có hiệu quả;
 
          III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          Để việc triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đạt hiệu quả, nhà trường tổ chức:
          1. Thực hiện việc đăng ký thi đua đầu năm học 2014-2015 đối với từng giáo viên nhân viên nhà trường:
          * Tổ chức 4 đợt thi đua:
          -  Đợt 1: Từ đầu năm học đến 20/11/2014.
          -  Đợt 2: Từ 21/11/2014 đến 30/12/2014.
          -  Đợt 3: Từ 01/01/2015 đến 26/3/2015.
          -  Đợt 4: Từ ngày 27/3/2015 đến 30/5/2015.
          2.  Các chỉ tiêu phấn đấu chung trong năm học:
          2.1. Tập thể:
          - Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc;
          - Công đoàn         :Đạt công đoàn vững mạnh;
          - Chi đoàn            : Đạt chi đoàn vững mạnh cấp Thành phố;
          - Chữ thập đỏ       : Đạt tiên tiến.
          2.2. Về cá nhân:
          - Có từ 6 đến 8  CB-GV-NV đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở ;
          - Có 70% CB-GV-NV đạt danh hiệu LĐTT;
          - 100%  CB - GV-NV đạt tiêu chuẩn gia đình “Nhà giáo văn hóa”.
          Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Căn cứ vào bản kế hoạch này các cá nhân và các tổ công tác xây dựng kế hoạch cá nhân và kế hoạch tổ để thực hiện.

                                                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                                                                                                                     (đã ký)


                                                                                                                                                                                           Nguyễn Thị NhànNguồn tin: Theo Trường Khiếm thính Lâm Đồng