Lớp học giao tiếp với người khiếm thính

Càng ngày lại có càng nhiều bạn trẻ thậm chí cả các cụ già cũng tới lớp học ngôn ngữ ký hiệu để học cách giao tiếp được với người câm điếc.Đây cũng là niềm vui của những người câm điếc vì càng ngày họ càng được mọi người quan tâm chia sẽ nhiều hơn.

Lớp học giao tiếp với người khiếm thính