Học sinh tiểu học

Học sinh tiểu học bắt đầu được giảm tải

“Giáo viên tự chịu trách nhiệm trong việc giảng dạy ở mỗi tiết học. Giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường cần khắc phục bệnh thành tích và hình thức”.

  Trang trước  1 2