HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2014-2015

Ngày 10/10/2014, trường Khiếm thính Lâm Đồng long trọng tổ chức Hội nghị công chức - viên chức năm học 2014-2015. Trong không khí phấn khởi, trang trọng, nghiêm túc Hội nghị đã diễn ra với sự tham gia của toàn thể CB-GV-NV nhà trường.
          


Hội nghị công chức - viên chức 2014-2015
 
       Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm lại việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2013-2104 và tích cực đóng góp ý kiến, bàn bạc đi đến thống nhất các vấn đê trọng tâm thực hiện trong năm học 2014-2015 như: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, các chỉ tiêu thi đua, quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế dân chủ cơ sở. 
 


Cô  Nguyễn Thị Nhàn - Hiệu trưởng nhà trường
báo cáo kết quả năm học 2013 - 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014 - 2015.

             Hội nghị công chức, viên chức năm học 2014-2015 thể hiện rõ ý chí của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Khiếm thính Lâm Đồng quyết tâm xây dựng thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh thống nhất cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015, tiếp tục đóng góp xây dựng nhà trường đạt nhiều thành tích mới.
               Hội nghị công chức, viên chức năm học 2014-2015 đã khép lại, trang sách của năm học mới đã mở ra. Hơn bao giờ hết, mỗi giáo viên, nhân viên trường Khiếm thính Lâm Đồng càng hiểu rõ trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang của mình trong sự nghiệp “trồng người” và đặc biệt nhiệm vụ ấy càng trở nên vinhh dự hơn khi những mầm non “khuyết tật” được vun trồng bằng cả tình yêu thương của các thầy cô.
 


Cô Nguyễn Thị Nhàn - Hiệu trưởng nhà trường
trao giấy khen "chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho giáo viên"
Cô Nguyễn Thị Nhàn - Hiệu trưởng nhà trường
trao giấy khen cho GV-NV đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học học 2013 - 2014.


Nguồn tin: Trường Khiếm thính Lâm Đồng