HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 11 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 37-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Sáng nay, ngày 14/8/ 2015. Trường Khiếm thính Lâm Đồng tổ chức buổi tập huấn "Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị" với sự tham gia của toàn thể CB-GV-CNV trong trường. Buổi tập huấn do Báo cáo vên Nguyễn Thị Minh Hiếu trực tiếp giảng dạy.
BCV Nguyễn Thị Minh Hiếu
Buổi tập huấn với các nội dung sau:
      1. Hội nghị lần thứ 11 của BCHTW khóa XI.
      2. Nghị Quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 116 - KH/TƯ của tỉnh về Công tác Lý luận.
      3. Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Đà Lạt.
      4. Tình hình biển Đông 7 tháng đầu năm 2015.
      5. Kết quả chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Các CB-GV-CNV tham gia lớp tập huấn

Tác giả bài viết: Trường Khiếm Thính Lâm Đồng