Uống nước nhớ nguồn

Ngày 17 tháng 12 Trường Khiếm Thính Lâm Đồng đã tổ chức cho CB - GV - CNV và học sinh đến nghĩa trang TP Đà lạt thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Qua đây cũng là giáo dục cho học sinh truyền thống uống nước nhớ nguồn cùa dân tộc Việt Nam.

(Theo Trường Khiếm Thính Lâm Đồng)